VACATURES

De sponsor-obstakelrun Battle4Life is op zoek naar mensen, die graag een steentje bijdragen bij de organisatie van deze run op 17 en 18 mei 2023.

Battle4Life is een run voor een grote diversiteit aan deelnemers en wordt gesponsord door vele bedrijven in geld of in materiaal. Dit zorgt ervoor dat de bijdrage van de inschrijving van de deelnemers ten goede komt aan Pisa, centra voor mensen met kanker. Bovendien kunnen de deelnemers zich ook nog laten sponsoren, wat een nog mooiere opbrengst genereert voor Pisa.

2023 wordt alweer de 6e editie!

De genoemde vacatures zijn op basis van vrijwilligheid en wordt samen met anderen uitgevoerd.

Commissie Financiën:

 • diegene wordt verantwoordelijk gesteld voor het opstellen van facturen. Deze dienen verstuurd te worden naar de sponsoren en dan moet er ook bijgehouden worden, dat deze betaald worden. Er is dus ook samenwerking met Francis, onze andere vrijwilliger van deze afdeling. Als er andersoortige facturen opgesteld dienen te worden, dan natuurlijk ook graag ter uitvoering.


Commissie Inschrijving/Deelnemers/Bedrijven:

 • inschrijving voor de deelnemers en bedrijventeams organiseren. In principe zal IPSO het middel aanleveren, maar dan dient natuurlijk nog wel alles aangestuurd en gecontroleerd te worden.
 • Startschema maken; hoeveel deelnemers per run, starttijd/eindtijd van de dag bepalen, hoeveel family en kidsrun enz.
 • Prijsafspraken voor de inschrijving, maar ook voor de t-shirts
 • Early Bird periode, prijs afspreken en sluiten inschrijving
 • Document over de inschrijving updaten t.b.v. de deelnemers en bedrijventeams
 • Communicatie naar de deelnemers en bedrijventeams; informeren


Commissie Algemeen en Subsidie/Vergunning:

 • notuleren tijdens de vergaderingen van het organisatieteam en de vergaderingen met de samenwerkingspartners
 • bijhouden van de Google Drive en erop toezien dat iedereen de laatste versie van documenten hier opslaat. Zo niet, dan ondersteuning verlenen/uitvoeren om de documenten daadwerkelijk in Google Drive te plaatsen.
 • Subsidie aanvraag indienen op basis van voorgaand jaar.
 • Vergunning voor het evenement aanvragen met de benodigde stukken. Ook de planning hiervan in de gaten houden; eventueel overleg met de gemeente hierover voeren e.d. (zie voorgaand jaar).
 • Verzekering aanvragen voor het evenement (zie voorgaande jaren).